پرش لینک ها

اصل نهم:هرکسی به درد کار تیمی نمی خورد

بعضی انسانها،ذاتاٌ بازیگران خوبی برای کارتیمی نیستند. این افراد تنهایی را ترجیح داده و یا علاقه مندند که به خاطر موفقیت های فردی شان، ارج نهاده شوند. همچنین شرکتهای بزرگ زیادی هستند که در تمام طول عمرشان، توانایی ها و موفقیت های فردی را پرورش می دهند. در این شرکتها محیطهای کار شکل رقابتی دارند و کسی باقی می ماند که قدرتمندتر باشد.اگر این شرکت تصمیم بگیرد در ساختار خود، از تیم های مختلف استفاده کند چه باید بکند؟ انسانها برای اینکه بتوانند به عنوان عضو یک تیم، کارایی خوبی داشته باشند باید از توانایی برقراری ارتباط صریح برخوردار بوده، و آمادگی کافی داشته باشند تا از اهداف فردی در مقابل موفقیت گروهی صرف نظر کنند.

برخی از گزینه هایی که مدیران می توانند به منظور تقویت روحیه تیمی استفاده کنند بدین شرح می باشد:

انتخاب،آموزش،پاداش

موفق و پیروز باشید

باتشکر مرادی

یک دیدگاه بگذارید