پرش لینک ها

Author: خانم مرادی

اصل شانزدهم:چهار اصل در طراحی شغل که کارایی کارکنان را افزایش می دهد

اصل شانزدهم:چهار اصل در طراحی شغل که کارایی کارکنان را افزایش می دهد

علیرغم این واقعیت که هیچ طراحی شغل ایده آلی وجود ندارد،شواهد زیادی در دست است که نشان میدهد چهارویژگی عمومی وجود دارد که مورد پسند اکثرانسانها قرار می گیرد.هر چقدر با استفاده از این ویژگیها غنای شغلی کارکنان را افزایش دهید،احتمال اینکه آنها شغل خود

اصل پانزدهم:بحث مذاکره،بحث برد وباخت نیست

اصل پانزدهم:بحث مذاکره،بحث برد وباخت نیست

مذاکره یکی از پرکاربردترین وقدرتمندترین ابزارهای مدیریتی برای دستیابی به توافق درموضوعات مختلف است. مذاکره جستجوی راه حلی است که بتواند رضایت دوطرف را تامین کند. سعی کنید به جای برنده – بازنده به صورت برنده -برنده فکر کنید.مذاکره موفق، با یک برنامه ریزی دقیق

اصل چهاردهم:بحث تعارض

اصل چهاردهم:بحث تعارض

شواهد زیادی وجود دارد که ارتباط مثبت میان تعارض و کارآیی را تایید میکنند.به عنوان مثال نشان داده شده است که در گروه های تثبیت شده،کارایی در شرایطی که اعضا با هم در تضاد عقیده هستند، بیشتر از حالتی است که اعضا تا حد زیادی

اصل سیزدهم:همرنگ جماعت شدن،یک خطر جدی برای گروه است.

اصل سیزدهم:همرنگ جماعت شدن،یک خطر جدی برای گروه است.

به عنوان رهبر گروه بکوشید رفتاری بی طرفانه از خود نشان دهید.بکوشید تا نظر همه را دریافت کنید و در نخستین مراحل نظرخواهی،نظر خود را ابراز نکنید. سکوت هر کسی،به عنوان علامت رضایت فرض می شود و هر رای ممتنعی،به عنوان یک نظر موافق تفسیرمیشود.

اصل دوازدهم:گوش دادن با شنیدن فرق دارد

اصل دوازدهم:گوش دادن با شنیدن فرق دارد

مدیران زیادی هستند که خوب می شنوند اما اصلا گوش نمی دهند! گیج کننده است؟شنیدن،دریافت امواج صوتی است که از طریق هوا به گوش ما میرسد.گوش دادن، تلاش برای درک معنی چیزهایی است که به گوشمان رسیده است.گوش دادن مستلزم توجه کردن،تفسیرکردن،به یادآوردن است. گوش

اصل یازدهم:ازکانال های ارتباطی مناسب استفاده کنید

اصل یازدهم:ازکانال های ارتباطی مناسب استفاده کنید

شواهد نشان میدهد که کانال های ارتباطی از نظر ظرفیت انتقال اطلاعات بایکدیگر تفاوت دارند: برخی از کانال های ارتباطی قوی و قدرتمند هستند و می توانند1)همزمان علایم ارتباطی مختلفی را دریافت و ارسال نمایند2)زمینه ارایه بازخورد سریع را فراهم کنند3)بسیارشخصی باشند. انتخاب کانال مناسب

اصل دهم:رفتارشما موثرتر از گفتار شماست

اصل دهم:رفتارشما موثرتر از گفتار شماست

گفته های شما مهم ترین چیز نیست.مهم ترین چیز،رفتار شماست.صدای رفتار شما بلندتر است. تضاد بین حرف و عمل ، مهم ترین عامل از بین برنده اعتماد متقابل، میان پرسنل و مدیریت محسوب می شود. مدیری مورد اعتماد پرسنل قرار می گیرد که احساس شود

اصل نهم:هرکسی به درد کار تیمی نمی خورد

اصل نهم:هرکسی به درد کار تیمی نمی خورد

بعضی انسانها،ذاتاٌ بازیگران خوبی برای کارتیمی نیستند. این افراد تنهایی را ترجیح داده و یا علاقه مندند که به خاطر موفقیت های فردی شان، ارج نهاده شوند. همچنین شرکتهای بزرگ زیادی هستند که در تمام طول عمرشان، توانایی ها و موفقیت های فردی را پرورش

اصل هشتم:رهبران اثربخش می دانند که موضوعات را در چه چارچوبی بیان کنند

اصل هشتم:رهبران اثربخش می دانند که موضوعات را در چه چارچوبی بیان کنند

سخنرانی مارتین لوترکینگ با عنوان”من یک رویا دارم” در واقع به جنبش حقوق مدنی شکل و چارچوب بخشید.جملات او کشوری را به تصویر کشید. چارچوب دهی در واقع کاری است که با استفاده از آن میتوان از گفتار،به منظور معنی بخشیدن به پدیده ها استفاده