پرش لینک ها

اصل دوم:معرفی واقع بینانه شغل

مدیرانی که درحین مصاحبه تنهادرباره موارد مثبت شرکت صحبت می کنند،اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند.واقعیت این است که مدیران با این سبک مصاحبه،خود را در معرض مواجهه با استعفای زودهنگام کارمندان، قرار میدهند. آیا یک مدیر موفق می تواند از بروز چنین مشکلی جلوگیری کند؟

نشان دادن آنچه واقعا در شرکت می گذرد،متقاضی را با مزایا و معایب شرکت،قبل از قبول همکاری آشنا می کند.این درست مخالف روندی ست که غالبا در مصاحبه ها روی می دهد: مصاحبه هایی که در آنها، مدیران تنها مزیت های شرکت را با الفاظ و عبارات زیرکانه به رخ متقاضی می کشند. این کار کارمند تازه وارد را با انتظارات اشتباه راهی شرکت می کند. باید از ابتدا ، با صحبت همزمان در مورد نقاط قوت و ضعف، کارمندان جدید را برای مدت طولانی تری در شرکت نگاه داشت.اگر در حین مصاحبه، متقاضی کار اطلاعات اغراق آمیزی دریافت کند، چند پی آمد نامناسب به وجود خواهد آمد: اول آنکه ممکن است یک متقاضی نامناسب به کار علاقه مند شده و مشغول به کار شود. دوم اینکه ، عدم بیان اطلاعات کامل ،انتظارات نادرستی در ذهن متقاضی ایجاد میکند.که این امر باعث کاهش رضایت شغلی و استعفای زود هنگام او می شود و درنهایت، کارمندان خلاقیت و مسئولیت پذیری خود را از دست می دهند.

موفق و پیروز باشید

مرادی

یک دیدگاه بگذارید