پرش لینک ها

راهکارهای افزایش قدرت بازاریابی

۱۳کارمهم که باید انجام دهید تا بحران سازمان را حل کرده و با سرعت بیشتری به سمت موفقیت حرکت کنید.

 1. تمام عوامل بازدارنده موفقیت و موانع رشد را از اطراف خود دور کنید.
 2. موفقیت را با تمام وجود بخواهید.
 3. قیمت ها را بصورت متعارف افزایش دهید.
 4. کاهش هزینه های مستقیم
 5. بررسی منابع انسانی
 6. خارق العاده و متفاوت عمل کنید.
 7. فرضیه فروش را مدیریت کنید.
 8. در مورد ارزش ها صحبت کنید.
 9. به جا صحبت کنید و ایجاز در کلام را تمرین کنید.
 10. به این بپردازید که چگونه می توان کسب و کار را رشد داد.
 11. میزان نقدینگی خود را افزایش دهید.
 12. از همین امروز قانون ۶-۶۰ را پیاده کنید.
 13. تصمیم گیری کرده و سریع عمل کنید.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه