پرش لینک ها

اصل ششم:تمركز جريان فكري

تقريباً براي همه ما در زندگي زمان هايي وجود دارد كه چنان مشغول انجام يك فعاليت خاص هستيم كه هيچ چيز ديگري به نظرمان نمي آيد و انجام آن فعاليت ذهنمان را به گونه اي مشغول مي كند كه حتي متوجه گذشت زمان هم نمي شويم. مانند ورزش كردن،بازي با كامپيوتر،گوش دادن به يك موسيقي.اين وضعيت يعني تعلق خاطر كامل كه آن را”تمركز جريان ذهني” مي نامند. مديران بايد به اين وضعيت،به ديد يك ابزار موثر براي افزايش انگيزه در كارمندان حرفه اي خود،نگاه كنند. تمركز جريان ذهني الزاماً در لحظاتي كه انسان شاد است روي نمي دهد و بيشتر در محيط كار رخ ميدهد تا در خانه! كاربرد اين واقيت براي مديران چيست؟

كار ميتواند يك انگيزه قدرتمند باشد. ميتواند احساس شعفي را در انسان بوجود آورد كه به ندرت ميتوان در اوقات فراغت به آن دست يافت. بنابراين در شرايطي كه برايتان امكان پذير است،كار را به صورتي طراحي كنيد كه چالش برانگيز و خلاقانه بوده و كاركنان را برانگيزاند تا از مهارت خود براي انجام كار استفاده كنند.

موفق باشيد

مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه