پرش لینک ها

طلسم کسب و کارایرانی

  • مدتهاست که اهالی بازار و صاحبین کسب و کارها در وضعیت بسیارویژه ای به سر می برند که این وضعیت حاکم موجب تعطیلی یا ورشکستگی بسیاری ازبنگاههای اقتصادی شده است.عده ای این وضعیت را رکود تورمی،جمعی تحریم و حجم قابل توجهی آن را طلسم می نامند.متاسفانه عده ای از افراد جامعه و برخی ازصاحبان مشاغل با التماس ازخداوند منان در پی حل بحران هستند اما سوال اینجاست که نقش شما به عنوان یک مدیر یا یک تولیدکننده چیست؟
  • در حقیقت اگرنگاهی به اقتصاد ایران بیاندازیم دلالت برچرخه سینوسی دارد که فراز و فرودهای اقتصادی در بازه های زمانی مشخص کاملا مشهوداست .اگر احساس می کنید که کسب و کارشما دچار کم رونقی یا رکود شده است به جای منتظر ماندن برای معجزه، خودتان معجزه کنید چرا که هیچ معجزه ای بالاتر از توان جسمی، قدرت ذهنی و هنر مدیریتی شما نیست.بدنبال طرحی نو باشید.

یک دیدگاه بگذارید