پرش لینک ها

اصل پنجم:کارمندان راضی الزاماً عملکرد بهتری ندارند

آیا به نظر شما کارمندانی که رضایت شغلی بالاتری دارند،در کار دارای بهره وری بیشتر نیستند؟بسیاری از شرکتها، هزینه های سنگینی را صرف افزایش شغلی کارمندان خود میکنند. ساعات کاری خود را منعطف معرفی می کنند،امکانات رفاهی در نظر می گیرند تا بازدهی کارمندان خود را افزایش دهند اما بازهم از بالا بودن نرخ جابجائی و نیز کمبود بازدهی سازمان متعجب می شوند. واقعیت این است که بازدهی بیشتر میتواند رضایت شغلی را افزایش دهد،اما داشتن رضایت شغلی الزاماً بازدهی را افزایش نمی دهد. مطالعات نشان می دهد که،کارمندانی که بهره وری بالاتری دارند، معمولاً رضایت بیشتری از کار خود دارند ولی رابطه عکس آن زیاد محتمل نیست. باید به مدیران اعلام کنیم که: تمرکز خود را صرفاً به چیزهایی که میتواند رضایت شغلی کارمندان را افزایش دهد معطوف نکنید.تلاش خود را صرف افزایش بهره وری کارمندان خود کنید. برای مثال، برای آموزش بیشتر آنها هزینه کنید، در طراحی شغل بازنگری کنید و موانعی که امکان دارد کارمند را از انجام کار به بهترین شکل ممکن باز دارد، از سر راه او بردارید. این اقدامات موجب افزایش رضایت از کار خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید