پرش لینک ها

اصل ششم:تمرکز جریان فکری

تقریباً برای همه ما در زندگی زمان هایی وجود دارد که چنان مشغول انجام یک فعالیت خاص هستیم که هیچ چیز دیگری به نظرمان نمی آید و انجام آن فعالیت ذهنمان را به گونه ای مشغول می کند که حتی متوجه گذشت زمان هم نمی شویم. مانند ورزش کردن،بازی با کامپیوتر،گوش دادن به یک موسیقی.این وضعیت یعنی تعلق خاطر کامل که آن را”تمرکز جریان ذهنی” می نامند. مدیران باید به این وضعیت،به دید یک ابزار موثر برای افزایش انگیزه در کارمندان حرفه ای خود،نگاه کنند. تمرکز جریان ذهنی الزاماً در لحظاتی که انسان شاد است روی نمی دهد و بیشتر در محیط کار رخ میدهد تا در خانه! کاربرد این واقیت برای مدیران چیست؟

کار میتواند یک انگیزه قدرتمند باشد. میتواند احساس شعفی را در انسان بوجود آورد که به ندرت میتوان در اوقات فراغت به آن دست یافت. بنابراین در شرایطی که برایتان امکان پذیر است،کار را به صورتی طراحی کنید که چالش برانگیز و خلاقانه بوده و کارکنان را برانگیزاند تا از مهارت خود برای انجام کار استفاده کنند.

موفق باشید

مرادی

یک دیدگاه بگذارید