پرش لینک ها

اصل چهارم:چرا امروزه بيشتر كاركنان انگيزه كافي ندارند؟

گاهي مي شنويد كه بعضي از مديران از بي انگيزه بودن كارمندانشان شكايت دارند. اگر كارمندي انگيزه كافي ندارد، مشكل را بايد در مديريت سازمان جستجو كرد، نه در آن كارمند. وقتي كارمندي انگيزه و اشتياق لازم را ندارد مي توان گفت هميشه مشكلي در يكي از اين حوزه ها وجود دارد: گزينش اشتباه، اهداف گنگ ، ارزيابي نامناسب عملكرد، نظام پاداش دهي غلط و يا عدم توانايي مدير در شكل دهي مناسب ديدگاه كارمند در زمينه سيستم پاداش دهی و ارزيابي. مدير بايد سه مولفه زير را بطور دقيق بررسي كند:

  1. آيا كارمندان به اين نتيجه رسيده اند كه اگر تلاش زيادي از خود نشان دهند، ديگران هنگام ارزيابي آنها، متوجه اين تلاش شده و آنها را درك خواهند كرد؟
  2. آيا كارمند به اين نتيجه رسيده است كه اگر در ارزيابي عملكرد به عنوان كارمند موثر و توانمند شناخته شود، از او قدرداني خواهدشد؟
  3. آيا پاداشهايي كه كاركنان در ازاء فعاليت بيشتر دريافت مي كنند از همان جنسي است كه آنها احتياج دارند؟

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه