پرش لینک ها

اصل پنجم:كارمندان راضي الزاماً عملكرد بهتري ندارند

آيا به نظر شما كارمنداني كه رضايت شغلي بالاتري دارند،در كار داراي بهره وري بيشتر نيستند؟بسياري از شركتها، هزينه هاي سنگيني را صرف افزايش شغلي كارمندان خود ميكنند. ساعات كاري خود را منعطف معرفي مي كنند،امكانات رفاهي در نظر مي گيرند تا بازدهي كارمندان خود را افزايش دهند اما بازهم از بالا بودن نرخ جابجائي و نيز كمبود بازدهي سازمان متعجب مي شوند. واقعيت اين است كه بازدهي بيشتر ميتواند رضايت شغلي را افزايش دهد،اما داشتن رضايت شغلي الزاماً بازدهي را افزايش نمي دهد. مطالعات نشان مي دهد كه،كارمنداني كه بهره وري بالاتري دارند، معمولاً رضايت بيشتري از كار خود دارند ولي رابطه عكس آن زياد محتمل نيست. بايد به مديران اعلام كنيم كه: تمركز خود را صرفاً به چيزهايي كه ميتواند رضايت شغلي كارمندان را افزايش دهد معطوف نكنيد.تلاش خود را صرف افزايش بهره وري كارمندان خود كنيد. براي مثال، براي آموزش بيشتر آنها هزينه كنيد، در طراحي شغل بازنگري كنيد و موانعي كه امكان دارد كارمند را از انجام كار به بهترين شكل ممكن باز دارد، از سر راه او برداريد. اين اقدامات موجب افزايش رضايت از كار خواهد شد.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه