پرش لینک ها

اصل نهم:هركسي به درد كار تيمي نمي خورد

بعضي انسانها،ذاتاٌ بازيگران خوبي براي كارتيمي نيستند. اين افراد تنهايي را ترجيح داده و يا علاقه مندند كه به خاطر موفقيت هاي فردي شان، ارج نهاده شوند. همچنين شركتهاي بزرگ زيادي هستند كه در تمام طول عمرشان، توانايي ها و موفقيت هاي فردي را پرورش مي دهند. در اين شركتها محيطهاي كار شكل رقابتي دارند و كسي باقي مي ماند كه قدرتمندتر باشد.اگر اين شركت تصميم بگيرد در ساختار خود، از تيم هاي مختلف استفاده كند چه بايد بكند؟ انسانها براي اينكه بتوانند به عنوان عضو يك تيم، كارايي خوبي داشته باشند بايد از توانايي برقراري ارتباط صريح برخوردار بوده، و آمادگي كافي داشته باشند تا از اهداف فردي در مقابل موفقيت گروهي صرف نظر كنند.

برخي از گزينه هايي كه مديران مي توانند به منظور تقويت روحيه تيمي استفاده كنند بدين شرح مي باشد:

انتخاب،آموزش،پاداش

موفق و پيروز باشيد

باتشكر مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه