پرش لینک ها

اصل سوم: نكاتي بهتر براي انجام مصاحبه هاي شغلي

كمترپيش مي آيد كه كسي، بدون انجام مصاحبه به استخدام شركتي درآيد. مصاحبه از جمله ابزارهاي بسيار فراگير براي ارزيابي متقاضيان كارمحسوب مي شود. نحوه صحيح مصاحبه كردن از جمله مهارت هايي ست كه هر مديري بايد در آن توانمند باشد.حال اين سوال مطرح است كه، براي انجام يك مصاحبه اثربخش چه بايد كرد؟

اول آنكه پيش از ملاقات متقاضي كار، رزومه او را بخوانيد. همچنين شرح وظائف كاري و رديف شغلي در نظر گرفته شده براي او را بدقت بررسي كنيد. سپس، دستور جلسه مصاحبه را تنظيم كنيد.به منظور يكسان سازي شرايط براي همه متقاضيان، يك مجموعه از سوالات استاندارد استفاده كنيد. دقت كنيد سوالاتي را انتخاب كنيد كه براحتي نتوان با بله و خير پاسخ داد. همچنين از بيان سوالاتي كه مخاطب را به سمت معيني هدايت مي كند پرهيز كنيد. حتي الامكان از پرسيدن سوالات خصوصي خودداري كنيد. در ملاقات با متقاضي هميشه فرض كنيد كه او نگران و مضطرب است. از اين رو كاري كنيد تا احساس آرامش كند.خودتان را معرفي كرده و برخورد دوستانه اي از خود نشان دهيد. با جملات عادي و ساده شروع كنيد تا يخ طرف مقابل باز شود.دستور جلسه اي كه از قبل براي مصاحبه تدوين كرده ايد را بكار گيريد. به ياد داشته باشيد كه از سكوت در حين جلسه استفاده كنيد و متقاضي را به صحبت كردن بيشتر ترغيب كنيد. پس از آنكه همه سوالات را پرسيديد بايد مصاحبه را جمع بندي كنيد.و او را آگاه سازيد تا چه تاريخي نتيجه را به او خبر خواهيد داد.پس از پايان مصاحبه ، ارزيابي خود را از متقاضي يادداشت كنيد. زيرا در آن زمان، ذهن شما در آماده ترين وضعيت براي اين كار قرار دارد.

موفق وپيروز باشيد.

مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه