پرش لینک ها

اصل دوم:معرفي واقع بينانه شغل

مديراني كه درحين مصاحبه تنهادرباره موارد مثبت شركت صحبت مي كنند،اشتباه بزرگي را مرتكب مي شوند.واقعيت اين است كه مديران با اين سبك مصاحبه،خود را در معرض مواجهه با استعفاي زودهنگام كارمندان، قرار ميدهند. آيا يك مدير موفق مي تواند از بروز چنين مشكلي جلوگيري كند؟

نشان دادن آنچه واقعا در شركت مي گذرد،متقاضي را با مزايا و معايب شركت،قبل از قبول همكاري آشنا مي كند.اين درست مخالف روندي ست كه غالبا در مصاحبه ها روي مي دهد: مصاحبه هايي كه در آنها، مديران تنها مزيت هاي شركت را با الفاظ و عبارات زيركانه به رخ متقاضي مي كشند. اين كار كارمند تازه وارد را با انتظارات اشتباه راهي شركت مي كند. بايد از ابتدا ، با صحبت همزمان در مورد نقاط قوت و ضعف، كارمندان جديد را براي مدت طولاني تري در شركت نگاه داشت.اگر در حين مصاحبه، متقاضي كار اطلاعات اغراق آميزي دريافت كند، چند پي آمد نامناسب به وجود خواهد آمد: اول آنكه ممكن است يك متقاضي نامناسب به كار علاقه مند شده و مشغول به كار شود. دوم اينكه ، عدم بيان اطلاعات كامل ،انتظارات نادرستي در ذهن متقاضي ايجاد ميكند.كه اين امر باعث كاهش رضايت شغلي و استعفاي زود هنگام او مي شود و درنهايت، كارمندان خلاقيت و مسئوليت پذيري خود را از دست مي دهند.

موفق و پيروز باشيد

مرادي

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه