پرش لینک ها

اصل چهاردهم:بحث تعارض

شواهد زيادي وجود دارد كه ارتباط مثبت ميان تعارض و كارآيي را تاييد ميكنند.به عنوان مثال نشان داده شده است كه در گروه هاي تثبيت شده،كارايي در شرايطي كه اعضا با هم در تضاد عقيده هستند، بيشتر از حالتي است كه اعضا تا حد زيادي به عقيده مشترك نزديكند.شواهد نشان داده اند كه تنوع فرهنگي در گروه ها نيز،ميتواند خلاقيت و كيفيت تصميم گيري را افزايش داده و با ترغيب كاركنان به انعطاف پذيري، شرايط را براي تغيير و تحول تسهيل كند.

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه